`export DOT=0; dot -Tsvg -oviz.$DOT.svg viz.$DOT.d...
# development
w
export DOT=0; dot -Tsvg -oviz.$DOT.svg viz.$DOT.dot && open viz.$DOT.svg